Totaal bedrag
€ 0,00
0
Bel ons op 046-2021175

Lokaal tarief

Stappenplan BTW terugvragen

Met dit stappenplan kunt u de BTW op uw zonnepaneleninstallatie terugvragen. Wij hebben de groots mogelijke aandacht besteed aan het opstellen van deze handleiding maar desalniettemin bieden wij u geen garantie op een geslaagde teruggaaf of foutloze procedure.

Stap 1: controleren of u in aanmerking komt voor teruggaaf

Alleen als u al panelen aangeschaft heeft komt u in aanmerking voor de BTW teruggaaf. Verder zijn er nog twee uitzonderingen:

 1. Heeft u uw systeem aangeschaft tot en met maart 2013? Dan heeft u helaas geen recht op teruggaaf.
 2. Als u uw systeem tussen 1-04-2013 en 19-06-2013 heeft aangeschaft heeft u recht op teruggaaf als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. U heeft een BTW factuur van uw systeem
  2. U heeft voor 01-08-2013 een BTW nummer aangevraagd

Heeft u uw systeem op of na 20-06-2013 aangeschaft dan heeft u recht op teruggaaf. Houd er wel rekening mee dat u de BTW factuur moet bewaren én binnen 5 jaar na aanschaf een BTW nummer aanvraagt.

Stap 2: een BTW-nummer aanvragen

Een BTW-nummer aanvragen is net zo eenvoudig (of niet) als het aanvragen van huursubsidie of kinderbijslag.

U kunt het noodzakelijke formulier hier downloaden en op deze pagina vindt u meer informatie over het proces.

Indien de links niet meer werken kunt u als volgt te werk gaan:                         

 1. Ga naar de website van de belastingdienst
 2. Voer rechtsboven in het zoekveld de term “Opgaaf startende onderneming” in
 3. Klik op het eerste resultaat
 4. Klik onder het kopje Downloaden op “Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister)
 5. Vul het formulier in en stuur het op naar de belastingdienst

Hoe vult u het formulier opgaaf startende onderneming in?

 1. Onderdeel 1 spreekt voor zich. 1d kun u uw eigen nummer gebruiken en 1e kunt u leeg laten
 2. Bij rechtsvorm kunt u eenmanszaak aanvinken
 3. Bij 3 voert u uw gegevens in. U hoeft geen medeondernemer op te geven
 4. Dit bent u in dit geval zelf dus hier hoeft u ook niets in te vullen
 5. Bij 5a dient u het eerste hokje aan te vinken en door te gaan naar 6
 6. 6a bent u van plan om vaak over te stappen van energieleverancier? Nee? Vul dan 1 in. 6b is natuurlijk het opwekken en leveren van groene stroom met zonnepanelen
 7. Bij 7 kruist u aan wat voor u van toepassing is. In de meeste gevallen is dit loon. U gaat 0 uur werken voor uw onderneming en uw winst/verlies is (geschatte opbrengst zonnepanelen jaar 1) – (aanschafwaarde zonnepanelen en eventuele installatie exclusief btw) = - €…..,- euro verlies. 7D vult u alleen in als u inkomsten uit overig werk hebt en dit ook invult bij uw inkomstenbelasting aangifte.
 8. De geschatte omzet is hetzelfde bedrag als de geschatte opbrengst uit uw zonnepanelen voor het eerste jaar. Meestal kan uw zonnepanelenleverancier u dit wel vertellen. Bij de investeringen voert u weer uw aanschafbedrag in exclusief BTW. Bij 8c kunt u nee aankruisen. 8d zal meestal uw eigen adres zijn.
 9. Nee
 10. Dit heeft u niet en kunt u dus leeg laten.
 11. Deze is eenvoudig ;)

Zo, dat was het formulier! Als u het heeft uitgeprint, het adres via www.belastingdienst.nl/contact heeft opgezocht en de envelop voldoende gefrankeerd heeft, is het nu tijd voor een kop koffie.

U kunt binnen enkele werkdagen na het verzenden van het formulier een bevestiging verwachten met btw-nummer en een aangifteformulier. Als u digitaal aangifte mag doen dan krijgt u de login hiervoor enkele dagen later.

Stap 3: BTW terugvragen

Met uw login of het aangifte formulier kunt u aangifte BTW doen. U moet dit ieder kwartaal van het jaar waarin u de BTW terugvraagt doen. De eerste aangifte zal dus bestaan uit de BTW die u heeft betaald (op de factuur van uw panelen en/of installatie) en de BTW die u “in rekening” heeft gebracht bij uw klant. Dit is het forfait bedrag. 

Deze bedragen zijn als volgt:

Vermogen systeem in Wp          Forfait

0 tot 1000 Wattpeak                    €20,-

1001 tot 2000 Wattpeak               €40,-

2001 tot 3000 Wattpeak               €60,-

3001 tot 4000 Wattpeak               €80,-

4001 tot 5000 Wattpeak               €100,-

Het invullen van de BTW belasting voor uw zonnepaneleninstallatie doet u als volgt. Alle niet beschreven punten kunt u overslaan of invoeren met 0:

 1. Vul het forfait bedrag in bij vraag 1A
 2. Vul bij 5A nogmaals hetzelfde bedrag in als bij 1A maar alleen wanneer dit niet automatisch gebeurd (zoals op papier)
 3. Bij 5B vult u de betaalde BTW in (de volledige BTW die in rekening is gebracht en op uw factuur staat)
 4. Klaar! Opslaan en versturen middels uw login of via de post, afhankelijk van de door u gebruikte versie.

Bij alle overige BTW-aangiftes voert u overal 0 in. U heeft namelijk geen BTW meer in rekening gebracht en ook geen BTW meer betaald als leverancier van zonne-energie. In de brief en op de site van de belastingdienst ziet u wanneer u aangifte moet doen. In de meeste gevallen dient u de aangifte van het afgelopen kwartaal te doen voor het einde van de 1e maand van kwartaal daarna (januari, april, juli, oktober).

Zorg ervoor dat u dit niet vergeet om geen boete te riskeren.

De teruggaaf van de BTW kunt u in de meeste gevallen binnen enkele weken op uw rekening verwachten. U dient er zelf voor te zorgen dat de belastingdienst een zakelijk rekeningnummer van u heeft.

Stap 4: Ontheffing aanvragen voor de BTW-aangifte

U kunt simpelweg een brief sturen naar de belastingdienst waarin u vraagt om ontheffing voor de aangifte BTW. U vraagt voor de jaren na het jaar waarin u de BTW van uw zonnepanelen heeft teruggevraagd ontheffing aan. Dus als u in 2015 de BTW over uw pakket heeft teruggevraagd, vraagt u vanaf 2016 ontheffing aan.

Vermeld op de brief uw adres, naam, BTW-nummer en uiteraard uw handtekening.

Ter indicatie van hoe uw brief eruit kan zien:

 

Adres belastingdienst

Datum             Vandaag

Onderwerp       Verzoek ontheffing BTW-aangifte; BTW-nummer xxxxxx

 

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven verzoek ik u mij te ontheffen van de BTW aangifte plicht vanaf het jaar XXXX. Ik ben, na aankoop en installatie van een pakket zonnepanelen, ondernemer voor de omzetbelasting. De af te dragen BTW zal nooit €1345,- euro of meer zijn waardoor deze ik een beroep doe op de regeling kleine ondernemers.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van de ontheffing voor de aangifte BTW vanaf het jaar XXX.

 

Met vriendelijke groet,

Handtekening

Uw naam

 

Adres

BTW Nummer

 

Uw terugverdientijd is zojuist een stuk korter geworden! Proficiat!