Totaal bedrag
€ 0,00
0
Bel ons op 046-2021175

Lokaal tarief

BTW terugvragen - 2015

Heb je na 20 juni 2013 zonnepanelen aangeschaft of ga je op korte termijn zonnepanelen aanschaffen? Dan kun je mogelijk jouw btw op de aanschaf en installatie terugvragen van de belastingdienst. Dit is dus zomaar zo’n 21% korting op je investering.

Aangezien je met deze zonnepanelen energie opwekt en levert aan jouw energieleverancier, ben je op basis van recente rechtspraak btw-ondernemer. Hierdoor mag je de betaalde btw terugvragen maar omdat er altijd een deel privé gebruik is, mag je niet alle btw terugvragen.

Het btw-ondernemerschap brengt in principe administratieve verplichtingen met zich mee, zoals het uitreiken van facturen met btw, het doen van een periodieke btw-aangifte en het voeren van een ordelijke administratie. Om deze administratieve verplichtingen (grotendeels) te voorkomen, kun je een beroep doen op de kleine ondernemersregeling en in aanmerking komen voor de ontheffing van deze administratieve verplichtingen in opvolgende jaren.

Hoe vraag je de btw op zonnepanelen terug? 

Als eerste dien je je aan te melden bij de belastingdienst als btw-ondernemer. Vervolgens moet je de eerste aangifte omzetbelasting indienen, waarin je verzoekt om de btw-teruggaaf. Om te voorkomen dat je na aanmelding zoals eerder aangegeven wordt geconfronteerd met allerlei administratieve verplichtingen, kun je meteen verzoeken om ontheffing van deze administratieve verplichtingen in opvolgende jaren (zie hierna). Je maakt dan gebruik van de KOR. Het enige dat je dan nog hoeft te doen is de rekeningen van je energieleverancier 7 jaar lang te bewaren en alleen in het jaar waarin je de btw terugvraagt, btw aangifte te doen.

Kleine-ondernemersregeling (KOR) en ontheffing administratieve verplichtingen

Omdat je voor de btw-teruggaaf btw-ondernemer moet zijn, heb je daarmee ook de eerder genoemde verplichting tot het uitreiken van facturen met btw, het doen van een periodieke btw- aangifte en het voeren van een ordelijke administratie. Uiteraard is het zinvol om te proberen deze verplichtingen te vermijden. Dat kan mogelijk door de kleine-ondernemersregeling (kor) toe te passen.

Je kunt de kor/ontheffing toepassen als er redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat de jaarlijks door jou af te dragen btw (je moet immers met btw gaan factureren aan de energieleverancier) kleiner of gelijk is aan € 1.345 per jaar (wat doorgaans het geval zal zijn met betrekking tot de zonnepanelen). Je kunt dan om volledige ontheffing van btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen verzoeken.

In dat geval vervalt dus de factureringsverplichting, je hoeft geen facturen met btw te zenden aan jouw energieleverancier. Door deze ontheffing pas aan te vragen voor de jaren na de aanschaf van de zonnepanelen, heb je wel recht op teruggaaf van btw in het jaar van aanschaf, maar hoef je geen btw meer af te dragen over de levering van energie in de opvolgende jaren. In die opvolgende jaren is er dan dus ook geen recht meer op aftrek van btw op nakomende kosten/investeringen. Let op: je moet in het jaar van aanschaf van de panelen (nu dus 2015) het verzoek om ontheffing indienen voor het jaar daarna (2016)!

Mocht jij van plan zijn om op termijn nog forse extra investeringen in zonnepanelen te plegen of verwacht je hoge kosten te gaan maken, dan kan het uiteraard wel aantrekkelijk zijn om btw- ondernemer te blijven en geen ontheffing te verzoeken.

Btw-correctie

Als je btw-ondernemer bent, moet je btw berekenen over de vergoeding die jij ontvangt voor de energie die je aan jouw energiebedrijf levert. Daarnaast ben je normaliter ook btw verschuldigd over de energie die je privé verbruikt. Je moet deze btw in principe berekenen over de zogenoemde marktprijs. 

Om de correctie op de af te trekken btw vast te kunnen stellen, zou je precies moeten weten hoeveel stroom je over een bepaalde periode aan jouw energieleverancier levert en hoeveel stroom je zelf verbruikt. Ook zou je dan btw middels het sturen van facturen in rekening moeten brengen aan jouw energieleverancier. In de praktijk is dit meestal niet of lastig vast te stellen.

Daarom heeft de belastingdienst voor 2013 forfaitaire bedragen vastgesteld welke in de eerste btw-aangifte vermeld kunnen worden als verschuldigde btw: zie afbeelding 

Voorbeeldberekening

Voor de aanschaf en installatie van je zonnepanelen heb je een factuur ontvangen met daarop een btw-bedrag van (bijvoorbeeld) € 840. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.200 kWh, waardoor je een forfaitaire correctie moet maken van € 60:

  • Verschuldigde BTW: € 60,-
  • Voorbelasting i.v.m. aanschaf: € 840,-
  • Terug te ontvangen BTW:  € 780,-