Totaal bedrag
€ 0,00
0
Bel ons op 046-2021175

Lokaal tarief

Nieuws

Zonnepanelen langs de snelweg

Rijkswaterstaat wil op de A50 tussen St. Oedenrode en knooppunt Paalgraven geluidwerende voorzieningen aanbrengen en verbeteren. Bijzonder onderdeel is een pilot met bifaciale zonnepanelen bij Uden. 

Deze zonnepanelen moeten gerealiseerd worden als integraal onderdeel van de geluidswerende voorziening over een lengte van circa 450 meter ter hoogte van de gemeente Uden. 

Rijkswaterstaat organiseert in het kader van het project een marktconsultatie. Deze dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van het project 'A50 Geluiwerende voorzieningen en Solar Highways'. Rijkswaterstaat startte in 2014 met het project Solar Highways. Destijds verkreeg de organisatie een subsidie van 1,3 miljoen euro van de Europese COmmissie voor het project. 

Rijkswaterstaat benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel is van de aanbesteding. Verkregen inzichten uit de markconsultatie gebruikt de organisatie in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Hierdoor zal een beter passende opdracht aan de markt worden gegund. In de huidige planning wil Rijkswaterstaat de uiteindelijke opdracht voor de plaatsing van de pv-geluidschermen starten met het aanbesteden in het eerste kwartaal van 2017. 

De marktconsultatie begint met een schriftelijke ronde (de beantwoording van schriftelijke vragen), die voor elke tot de doelgroep behorende partij open staat. Daarnaast vindt een mondelinge ronde plaats die bestaat uit een informatief bezoek aan de projectlocatie en rondetafelgesprekken. De mondelinge ronde zal alleen open staan voor partijen die actief deelnemen aan de schriftelijke ronde. 

RWS beoogt met deze marktconsultatie inzicht te krijgen in: 

  • De randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed en uitgevoerd;
  • De ervaring van marktpartijen met het type scope van het project;
  • De belangstelling van geinteresseerde, gekwalificeerde markpartijen om het project te realiseren;
  • De haalbaarheid van de huidige planning;
  • De haalbaarheid van de functionele eisen en het gebruik van zinvolle EMVI-criteria.

 

Bron: solarmagazine.nl
Ga terug naar het overzicht