Totaal bedrag
€ 0,00
0
Bel ons op 046-2021175

Lokaal tarief

Nieuws

In 2012 voor 220 MW aan zonnepanelen bijgeplaatst

CBS heeft de definitieve cijfers over 2012 gepubliceerd voor wat betreft de hoeveelheid bijgeplaatste zonnepanelen. In 2012 is er 220 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dat is aanzienlijk meer dan de 60 megawatt van 2011.

In mei van dit jaar publiceerde het CBS al de voorlopige cijfers over het in 2012 bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger. Het totaal opgestelde vermogen voor zonnestroom eind 2012 komt nu uit op 365 megawatt en de elektriciteitsproductie uit zonnestroom op 250 miljoen kWh. Dat komt overeen met ruim 0,2 % van het totale elektriciteitsverbruik.

Zonnepanelen vooral bij huishoudens
Het vermogen van de zonnestroominstallaties van 365 megawatt stond voor ongeveer 70 procent opgesteld bij huishoudens. De dienstensector en de landbouw waren allebei goed voor ruim 10 procent. Voor het maken van de verdeling is gebruik gemaakt van informatie van CertiQ over gecertificeerde zonnestroom en van Agentschap NL over gesubsidieerde zonnestroom. Bij de subsidies gaat het om micro-informatie uit de MEP-regeling (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie), de SDE regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) en de EIA regeling.

De cijfers    
Het is mogelijk om voor hetzelfde project zowel MEP of SDE subsidie te ontvangen als EIA. Via koppeling op postcode heeft het CBS deze dubbeltellingen er voor een groot deel uitgehaald. CBS stelt dat alle panelen die niet terug te vinden zijn bij Agentschap NL of CertiQ bij huishoudens staan. Dat klopt niet helemaal, want er zijn ook bedrijven die die panelen aanschaffen zonder steun uit de MEP, SDE of EIA. Deze aanname leidt tot een onderschatting van het het aandeel zonnepanelen bij bedrijven.

Dubbelingen
Anderzijds zullen niet alle dubbelingen tussen EIA en MEP/SDE eruit gehaald zijn, wat leidt tot een overschatting van het aandeel zonnepanelen bij bedrijven, zo concludeert het CBS: "Uit bovenstaande blijkt dat de verdeling naar sectoren niet heel exact is. Hij is echter wel voldoende nauwkeurig voor een beeld op hoofdlijnen."

Bron: CBS
Ga terug naar het overzicht