Totaal bedrag
€ 0,00
0
Bel ons op 046-2021175

Lokaal tarief

Nieuws

Energieakkoord: in 2020 14% duurzame energie

Het kabinet heeft met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties een energieakkoord bereikt.

Belangrijke aspecten uit het akkoord zijn dat er jaarlijks gemiddeld 1,5 procent moet worden bespaard op energieverbruik. Ook staat erin dat het akkoord de komende jaren 15.000 voltijdbanen moet gaan opleveren.

"Het akkoord biedt een langetermijnperspectief met afspraken voor de korte en middellange termijn, creëert vertrouwen en reduceert daarmee investeringsonzekerheid bij burgers en bedrijven. Het helpt de haperende economie op korte termijn weer op gang met een grote impuls voor investeringen en werkgelegenheid. Daarnaast worden de lasten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperkt."

Eerder dit jaar publiceerden de onderhandelaars al een hoofdlijnenakkoord. Er werd daarna nog onderhandeld over de financiële onderbouwing. De belangrijkste punten uit het hoofdlijnenakkoord zijn blijven staan:

  • Oude kolencentrales gaan dicht. Drie kolencentrales uit de jaren tachtig zullen per 1 januari 2016 sluiten. De sluiting van de twee resterende
    centrales volgt per 1 juli 2017
  • In het hoofdlijnenakkoord stond aangegeven dat Nederland in 2050 de energievoorziening in internationaal verband volledig duurzaam wil hebben. Nu staat er dat het akkoord een "krachtige impuls" moet geven aan de economie om "grote stappen te zetten richting" een klimaatneutrale energievoorziening in dat jaar. Het akkoord richt zich op het bereiken van een CO2-reductie van 80 tot 95 procent in 2050
  • Het aandeel duurzame energie zou volgens eerdere afspraken van VVD en PvdA in 2020 16 procent moeten zijn, maar dat is met dit akkoord uitgesteld tot 2023. In 2020 moet het op 14 procent zijn
  • Er komt 400 miljoen euro beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen
  • Burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken. Zo komt er fiscaal voordeel voor energie door coöperaties en verenigingen van eigenaren die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen
  • Alle woningeigenaren krijgen een energielabel zodat ze zich bewust worden van hun energieverbruik
  • Er komen windmolens op land en zee bij

Er komt een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle bij het Energieakkoord betrokken partijen, inclusief de overheid, om in de gaten te houden of de afspraken worden nageleefd. Als dat niet gebeurt, zal de commissie nieuwe maatregelen voorstellen om de doelstellingen toch te halen. Jaarlijks zal de commissie een rapport over de voortgang uitbrengen.
Ga terug naar het overzicht